8. marca 2017

Požičovňa bicyklov

POŽIČOVŇA BICYKLOV ČERVENÝ KLÁŠTOR

Cenník (rezervácie: +421 908 985 342 +421 905 314 282). Horský bicykel 10,00 € (1 deň) Horský bicykel 5,00 € (1/2 deň). Podmienky cykloturistiky na území Pienin, Červeného Kláštora a okolia sú vynikajúce, čomu zodpovedá okrem iného aj hustá sieť cykloturistických trás. Cyklotrasy sa v niektorých úsekoch prekrývajú s pešími turistickými chodníkmi, preto dodržiavajte návštevný poriadok a pravidla bezpečnosti: maximálna povolená rýchlosť je 15 km/h, zákaz používania zvukových signálov, neobmedzujte a neohrozujte chodcov.

Pred a za úsekom Poľana je doplnková tabuľa, ktorá upozorňuje cyklistov, aby zosadli z bicykla a úsek prešli vedľa bicykla, úsek má dĺžku 900 metrov.

Požičovňa bicyklov

Cyklotrasy na území Pieninského národného parku (PIENAP):
Červená značka: Štátna hranica prístavisko pltí Lesnica – Lesnica – Lesnické sedlo – Veľký Lipník – Haligovce – Červený Kláštor. Trasa vedie po turistikom chodníku po obec Lesnicu a ďalej štátnou cestou.
Žltá značka: Červený Kláštor – Cerla – Targov – Lesnica požiarna zbrojnica. Trasa vedie po časti turistického chodníka.
Zelená značka: Červený Kláštor – Huta – sútok Lesnického potoka s Dunajcom.
Červená značka: Štátna hranica prístavisko pltí Lesnica – Lesnica – Lesnické sedlo – Veľký Lipník – Haligovce – Červený Kláštor.

Ďalšie cyklotrasy na území ochranného pásma národného:
Červená značka: Červený Kláštor – Spišská Stará Ves – Reľov – Magurské sedlo po štátnej ceste.
Modrá značka: Veľký Lipník – dolina potoka Šoltýsa – hrebeň Spišskej Magury po lesnej ceste Sedlo Príslop – Magurské sedlo – Toporecké sedlo lesnými cestami po hrebeni Spišskej Magury.
Zelená značka: Haligovce – Veľká Lesná – Toporecké sedlo po štátnej ceste, Spišské Hanušovce – Veľká Franková – Osturňa po štátnej ceste – sedlo Príslop po lesnej ceste.
Žltá značka: Spišská Stará Ves – hraničný priechod Lysá nad Dunajcom po štátnej ceste Spišské.